Tarixi-kimyəvi tədqiqatlar laboratoriyası

«Tarixi-kimyəvi tədqiqatlar» laboratoriyası
Laboratoriya müdiri, k.ü.f.d., b.e.i. Əhmədov Rəsul Məhəmməd oğlu

Kimyəvi tədqiqatlar və kimya tarixinin öyrənilməsi