XXI əsrdə dünya elminin inteqrasiya prosesləri formu

2083

İnstitutun gənc mütəxəssisləri “XXI əsrdə dünya elminin inteqrasiya prosesləri” adlı Gənclərin Beynəlxalq Elmi Forumunda (Gəncə şəh., 10-14 oktyabr, 2016) iştirak etmişlər.

SHARE