Elmi Şura

İnstitutun Elmi Şurası 17 nəfərdən ibarətdir:

 1. M.rzəliyev – direktor, k.ü.e.d., prof., akademik –Elmi Şuranın sədri
 2. M.vsümzadə – elmi işlər üzrə direktor müavini-k.ü.e.d., prof., Elmi Şura sədrinin müavini
 3. M.rova – elmi katib –k.ü.f.d., b.e.i. – Elmi Şuranın katibi
 4. H.Cavadova – laboratoriya müdiri, t.ü.e.d., prof.
 5. M.Əliyeva – laboratoriya müdiri, k.ü.e.d., b.e.i.
 6. D.Həsənov – laboratoriya müdiri, t.ü.e.d., b.e.i.
 7. E.İsakov – laboratoriya müdiri, k.ü.f.d., dosent
 8. Ə.Kazımzadə– laboratoriya müdiri, k.ü.e.d., b.e.i.
 9. N.Mustafayev– laboratoriya müdiri, k.ü.e.d., prof.
 10. P.Məmmədova– laboratoriya müdiri, k.ü.e.d., prof.
 11. F.Məmmədov– laboratoriya müdiri, k.ü.e.d., prof.
 12. S.Məmmədov– laboratoriya müdiri, k.ü.e.d., prof.
 13. M.Musayeva– laboratoriya müdiri, k.ü.f.d.
 14. R.Nəcəfova – Təhsil Şöbəsinin müdiri, k.ü.e.d., prof.
 15. K.Kərimov – «Aşqar» Təcrübi İstehsalı ilə Xüsusi Texnoloji Büronun direktoru, t.ü.e.d.
 16. E.Nağıyeva– 1№-li laboratoriyanın baş elmi işçisi, k.ü.e.d., b.e.i.
 17. S.Sərdarova– 4№-li laboratoriyanın baş elmi işçisi, k.ü.e.d., b.e.i.
 18. Ə.Sucayev– Gənc Alimlər Şurasının sədri, k.ü.f.d.