Ana səhifə Tags Forum

Tag: Forum

XXI əsrdə dünya elminin inteqrasiya prosesləri formu

İnstitutun gənc mütəxəssisləri “XXI əsrdə dünya elminin inteqrasiya prosesləri” adlı Gənclərin Beynəlxalq Elmi Forumunda (Gəncə şəh., 10-14 oktyabr, 2016) iştirak etmişlər.