Rəhbərlik

Vаqif Məcid оğlu Fərzəliyev Direktor, АMEА-nın həqiqi üzvü, k.e.d., prоf., əməkdar elm xadimiVаqif Məcid оğlu Fərzəliyev
Direktor, АMEА-nın həqiqi üzvü, k.ü.e.d., prоf., əməkdar elm xadimi


 

Əfsun Rəzzaq oğlu Sucayev
Elmi işlər üzrə direktor müavini, k.ü.e.d., dosent


Elman Abdul oğlu Zülfüqarov Ümumi işlər üzrə direktor müaviniElman Abdul oğlu Zülfüqarov
Ümumi işlər üzrə direktor müavini


Mehparə Rəsul qızı Səfərova Elmi katib, k.ü.f.d., b.e.i.Mehparə Rəsul qızı Səfərova
Elmi katib, k.ü.f.d., b.e.i


Ramiz Əhəd oğlu Babayev baş mühəndisRamiz Əhəd oğlu Babayev
Baş mühəndis