Hesabatlar

Akademik  Ə.M.Quliyev  adına Aşqarlar Kimyası İnstitutunun 2018-2022-ci  illərdəki elmi və elmi-təşkilati fəaliyyətinin yekunları  haqqında hesabatları:

Hesabat-2018

Hesabat-2019

Hesabat-2020

Hesabat-2021

Hesabat – 2022