Elmi Şura

İnstitutun Elmi Şurası 15 nəfərdən ibarətdir:

 1. M.rzəliyev – direktor, k.ü.e.d., prof., akademik –Elmi Şuranın sədri
 2. Ə.Sucayev–direktor müavini, k.ü.e.d., dosent -Elmi Şura sədrinin müavini
 3. M.rova – elmi katib –k.ü.f.d., b.e.i. – Elmi Şuranın katibi
 4. M.vsümzadə – laboratoriya müdiri, k.ü.e.d., professor
 5. H.Cavadova – laboratoriya müdiri, t.ü.e.d., professsor
 6. M.Əliyeva – laboratoriya müdiri, k.ü.e.d., b.e.i.
 7. D.Həsənov – 1№-li laboratoriyanın baş elmi işçisi, k.ü.e.d., b.e.i.
 8. E.İsakov – laboratoriya müdiri, k.ü.f.d., dosent
 9. Ə.Kazımzadə– laboratoriya müdiri, k.ü.e.d., b.e.i.
 10. N.Mustafayev– laboratoriya müdiri, k.ü.e.d., professor
 11. P.Məmmədova– laboratoriya müdiri, k.ü.e.d., professsor
 12. F.Məmmədov– laboratoriya müdiri, k.ü.e.d., professor
 13. M.Musayeva– laboratoriya müdiri, k.ü.f.d., dosent
 14. E.Nağıyeva– 1№-li laboratoriyanın baş elmi işçisi, k.ü.e.d., b.e.i.
 15. S.Sərdarova– 4№-li laboratoriyanın baş elmi işçisi, k.ü.e.d., b.e.i.