Elmi Şura

İnstitutun Elmi Şurası 17 nəfərdən ibarətdir:

 1. V.M.Fərzəliyev – Elmi Şuranın sədri, baş direktor, k.e.d., prof., akademik
 2. Ə.R.Sucayev – Elmi Şuranın sədr müavini,icraçı direktor, k.e.d., dos.
 3. R.Səfərova – Elmi Şuranın katibi, elmi katib, k.ü.f.d., dos.
 4. Ə.Cavadova – laboratoriya müdiri, tex.e.d.,prof.
 5. Ş.Məmmədova – laboratoriya müdiri, k.e.d., rof.
 6. X.Məmmədova – laboratoriya müdiri, k.e.d., os.
 7. Ə.Məmmədov – baş elmi işçi, k.e.d., prof.
 8. Ə.Nağıyeva – laboratoriya müdiri, tex.e.d.,dos.
 9. İ.M.Eyvazova – laboratoriya müdiri, k.ü.f.d.
 10. Ş.R.Əliyev – aparıcı elmi işçi, k.ü.f.d., dos.
 11. U.İsakov – laboratoriya müdiri, k.ü.f.d., dos.
 12. M.Kazımov – laboratoriya müdiri, k.ü.f.d., dos.
 13. Ə.Musayeva – laboratoriya müdiri, k.ü.f.d., dos.
 14. Q.Nəbiyev – laboratoriya müdiri, k.ü.f.d., dos.
 15. İ.Məmmədova – laboratoriya müdiri, k.ü.f.d., dos.
 16. Ə.Şamxalova – Təhsil Şöbəsinin müdiri, k.ü.f.d.
 17. G.G.İsmayılova – Gənc Alim və Mütəxəssislər Şurasının sədri