Elmi Şura

İnstitutun Elmi Şurası 15 nəfərdən ibarətdir:

 1. M.rzəliyev – baş direktor, k.e.d., prof., akademik –Elmi Şuranın sədri
 2. Ə.Sucayev–icraçı direktor, k.e.d., dosent -Elmi Şura sədrinin müavini
 3. M.rova – elmi katib –k.ü.f.d., b.e.i. – Elmi Şuranın katibi
 4. M.vsümzadə – laboratoriya müdiri, k.e.d., professor
 5. H.Cavadova – laboratoriya müdiri, tex.e.d., professsor
 6. M.Əliyeva – laboratoriya müdiri, k.e.d., b.e.i.
 7. E.İsakov – laboratoriya müdiri, k.ü.f.d., dosent
 8. P.Məmmədova– laboratoriya müdiri, k.e.d., professsor
 9. F.Məmmədov– laboratoriya müdiri, k.e.d., professor
 10. M.Musayeva– laboratoriya müdiri, k.ü.f.d., dosent
 11. E.Nağıyeva– 1№-li laboratoriyanın baş elmi işçisi, tex.e.d., b.e.i.
 12. A.Məmmədova –  tex.e.d., a.e.i.
 13. S.Məmmədova – laboratoriya müdiri, k.ü.f.d.
 14. S.Şamxalova – Təhsil şöbəsini müdiri, k.ü.f.d.
 15. S.Osmanova -Gənc Alimlər və Mütəxəssislər Şurasının sədri