Rəhbərlik

Vаqif Məcid оğlu Fərzəliyev Direktor, АMEА-nın həqiqi üzvü, k.e.d., prоf., əməkdar elm xadimiVаqif Məcid оğlu Fərzəliyev
Baş direktor, АMEА-nın həqiqi üzvü, k.e.d., prоf., əməkdar elm xadimi


Əfsun Rəzzaq oğlu Sucayev
İcraçı direktor, k.e.d., professor


Mehparə Rəsul qızı Səfərova Elmi katib, k.ü.f.d., b.e.i.Mehparə Rəsul qızı Səfərova
Elmi katib, k.ü.f.d., b.e.i


Ramiz Əhəd oğlu Babayev baş mühəndis

Ramiz Əhəd oğlu Babayev
Baş mühəndis


Elman Abdul oğlu Zülfüqarov Ümumi işlər üzrə direktor müaviniElman Abdul oğlu Zülfüqarov
Baş texnoloq