Struktur

İnstitutun strukturunа 12 lаbоrаtоriyа, 6 şöbə və mоtоr-sınаq stаnsiyаsı dаxildir.
İnstitutda 216 əməkdaş (əvəzçilərsiz) çalışır. Elmi işçilərin sayı 86 nəfərdir ki, bunlardan 14 nəfəri elmlər doktoru, o cümlədən bir nəfəri akademik, 7-i professor, 36 nəfəri isə fəlsəfə doktorudur.

Laboratoriyalar:

Şöbələr:

 • Ümumi şöbə
  Şöbə müdiri, İsgəndərova Xatirə Məmmədhüseyn qızı
 • Xüsusi şöbə
  Şöbə müdiri, Hüseynova Xanım Ağahüseyn qızı
 • Standartlaşdırma şöbəsi
  Şöbə müdiri, Mirsəlimova Nailə Ağahəsən qızı
  İnstitutda işlənib hazırlanmış yeni aşqarlar, yağlar, yağlayıcı-soyuducu mayelər və aşqar kompozisiyaları üçün texniki sənədlərin hazırlanması
 • Kadrlar şöbəsi
  Şöbə müdiri, Məmmədova Rəfiqə İbrahim qızı
 • Təhsil şöbəsi
  Şöbə müdirini əvəz edən, Şamxalova Sədaqət Əhməd qızı
 • İctimaiyyətlə əlaqələr şöbəsi
  Şöbə müdiri, Eyvazova İradə Malik qızı
 • Motor-sınaq stansiyası
  Rəis, Abdullayev Bəylər İbrahim oğlu
  İnstitutda işlənib hazırlanmış aşqar, yağ, yağlayıcı-soyuducu maye və yanacaqların fiziki-kimyəvi, istismar xassələrinin tədqiqi və istismar sınaqlarının aparılması