Alimlər adi ispanaqdan səmərəli yanacaq elementi yaratdılar

1182

Washingtonun (ABŞ) Amerika Universitetindən olan kimyaçılar tarixdə ilk dəfə olaraq platindən daha təsirli bir karbon əsaslı katalizator yaratdılar. Bu işdə onlara təbii enerji konsentratoru olan ispanaq kömək etdi. Yeni katalizator gələcəyin çox ucuz və təhlükəsiz elementlərində tətbiq tapacaqdır.

Ispanağın potensialından istifadə etmək üçün o dəfələrlə işlənməli oldu. Yaşıl kütlə zəif duz məhlulunda isladıldrı, sonra quruduldu, sublimasiya edildi və termiki emala məruz qaldı. Son məhsul bir neçə nanometr qalınlıqlı lövhə idi. Ispanaqda enerji molekulları çox sıx yerləşmişdir, buna görə də oksigenin reduksiyası  reaksiyasında o ultra incə təbəqələr şəklində oxşar platin lövhələrlə rəqabət edə bilər.

Təcrübələr göstərir ki, ispanaq katalizatorundan istifadə yanacaq elementlərini platin katalizatorundan daha effektiv etməklə yanaşı, həm də istismarda daha stabil edir. Əsas üstünlüyü platinin baha olması və çətinliklər çıxarılmasıdır, ispanaq isə sənaye miqyasında asanlıqla və ucuz şəkildə yetişdirilə bilər. Bu, təhlükəsiz və bərpa olunan mənbələrə əsaslanan klassik yaşıl texnologiyadır. Doğrudur, ispanaq yanacaq elementi  hələ də yalnız bir prototipdir və texnologiya kommersiya istifadəsi üçün yenə də təkmilləşdirilməlidir.

PAYLAŞ