AMEA Aşqarlar Kimyası İnstitutunun əməkdaşlarının beynəlxalq bazada referatlaşdırılmış xarici jurnalda növbəti məqaləsi dərc olunub

1880

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası akad. Ə.Quliyev adına Aşqarlar Kimyası İnstitutunun əməkdaşlarının müştərək beynəlxalq tədqiqatlar çərçivəsində impakt faktoru 1,837 olan Tomson Reuters beynəlxalq bazada referatlaşdırılmış xarici jurnalda (Vagif Farzaliyev, Parham Taslimi, Afsun Sujayev, Lokman Durmaz, Gunel Maharramov, İlhami Gulçin, Synthesis, characterization, antioxidant, antidiabetic, anticholinergic, and antiepileptic properties of novel N‐substituted tetrahydropyrimidines based on phenylthiourea, Journal of Biochemical and Molecular Toxicology, 2018, Volume 32, Issue 9, https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/jbt.22221) növbəti məqaləsi dərc olunub.

Məqalə feniltiokarbamid əsasında N-əvəzolunmuş tetrahidropirimidintionların sintezi, xarakteristikası və onların antidiabet, antixolinenergetik, antiepileptik xasələrinin araşdırılmasına həsr olunumuşdur.

PAYLAŞ