Aşqarlar Kimyası İnstitutunun alimləri sürtkü yağlarına yeyilməyə qarşı aşqarlar yaradıblar

536

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Aşqarlar Kimyası İnstitutunun “Triboloji xassələrə malik üzvi birləşmələr” laboratoriyasının aparıcı elmi işçiləri kimya üzrə fəlsəfə doktorları – Nelya Novotorjina, Bella Musayeva, Mehparə Səfərova, Qəribə Qəhrəmanova və digər əməkdaşların birgə müəllifliyi ilə   dünyada məşhur olan “Web of Science” beynəlxalq elmi bazasına daxil olan “Springer” nəşriyatı sayılan  “Afrika Kimya” (Chemistry Africa) adlı nüfuzlu xarici jurnalda yeni bir məqalələri dərc edilib (https://link.springer.com/article/10.1007/s42250-022-00399-0).

İnstitutdan bildirilib ki, Məqalə 1,3-dioksolanın yeni törəmələrinin, sürtkü yağlarına yeyilmə əleyhinə əlavələr kimi sintezi və tədqiqinə yönəldilmişdir. Müəyyən edilmişdir ki, sintez edilmiş birləşmələr sintetik və mürəkkəb  yağlarda yüksək ifrat təsir xüsusiyyətlərinə malikdir və sintetik yağların prototiplərinin hazırlanmasında istifadə oluna və maşın və mexanizmlərdə tətbiq oluna bilər.

PAYLAŞ