Mülki Müdafiə üzrə təlim

1703

AMEA akademik Ə.Quliyev adına Aşqarlar Kimyası İnstitutunda illik Mülki Müdafiə tədbirləri
Planına əsasən 25 oktyabr 2018-ci il tarixində “Fövqəladə hadisələrin nəticələrinin aradan
qaldırılması zamanı orqan və qüvvələrin idarə edilməsinin təşkili” mövzusunda rəhbər heyətin Mülki Müdafiə məşqi keçirilmişdir.

 

PAYLAŞ