Müsabiqə elan edilir

588

AMEA akad. Ə.M.Quliyev adına Aşqarlar Kimyası İnstitutu
vakant olan aşağıdakı vəzifələrin tutulması üçün
müsabiqə elan edir:

 

 “Triboloji xassələrə malik üzvi birləşmələr” laboratoriyası üzrə:

böyük elmi işçi – 1 yer;
elmi işçi – 1 yer.

“İnhibitor xassəli üzvi birləşmələr” laboratoriyası üzrə:

kiçik elmi işçi – 2 yer.

“Yağlayıcı-soyuducu kompozisiyalar” laboratoriyası üzrə:

böyük elmi işçi – 1 yer;
kiçik elmi işçi – 1 yer;
elmi işçi – 1 yer.

“Fizioloji fəal üzvi birləşmələr” laboratoriyası üzrə:

kiçik elmi işçi – 2 yer.

“Üzvi birləşmələrin və kompozisiyaların analizi və fiziki-kimyəvi tədqiqi”
laboratoriyası üzrə:

elmi işçi – 1 yer.

“Sürtkü kompozisiyaları” laboratoriyası üzrə:

kiçik elmi işçi – 1 yer.

“Mühafizəedici üzvi birləşmələr” laboratoriyası üzrə:

böyük elmi işçi – 2 yer.

“Zərif üzvi sintez” laboratoriyası üzrə:

elmi işçi – 1 yer.

Sənədlər müsabiqənin tələblərinə uyğun olaraq elan dərc edilən gündən 1 ay müddətinə aşağıdakı ünvana təqdim edilməlidir.
__________________________________________________

AZ 1029, Bakı şəhəri, Böyükşor şosesi, 2062-ci məhəllə.
Telefon: 514-96-12

PAYLAŞ