Müsabiqənin nəticələri açıqlandı

487

AMEA Aşqarlar Kimyası İnstitutu elmi şurasının 07 yanvar 2022-ci il tarixli iclasında keçirilmiş müsabiqə nəticəsində “Mühafizəedici üzvi birləşmələr” laboratoriyasının aparıcı elmi işçisi Nəbiyev Oruc Qərib oğlu “Üzvi birləşmələrin və kompozisiyaların analizi və fiziki-kimyəvi tədqiqi” laboratoriyasına müdir vəzifəsinə seçilmişdir.

AMEA Aşqarlar Kimyası İnstitutu elmi şurasının 07yanvar 2022-ci il tarixli  iclasında keçirilmiş müsabiqə nəticəsində “Alkilfenol əsasında çoxfunksiyalı üzvi birləşmələr” laboratoriyasının baş elmi işçisi (müsabiqəyə qədər) Əliyeva Mahizər Nəcəf qızı “Alkilfenol əsasında çoxfunksiyalı üzvi birləşmələr” laboratoriyasına baş elmi  işçi vəzifəsinə seçilmişdir.

AMEA Aşqarlar Kimyası İnstitutu elmi şurasının 07 yanvar 2022-ci il tarixli  iclasında keçirilmiş müsabiqə nəticəsində “İnhibitor xassəli üzvi birləşmələr” laboratoriyasının böyük elmi işçisi Osmanova Səbiyə Fərhad qızı “Alkilfenol əsasında çoxfunksiyalı üzvi birləşmələr” laboratoriyasına aparıcı elmi işçi vəzifəsinə seçilmişdir.

AMEA Aşqarlar Kimyası İnstitutu elmi şurasının 07yanvar 2022-ci il tarixli  iclasında keçirilmiş müsabiqə nəticəsində “Alkilfenol əsasında çoxfunksiyalı üzvi birləşmələr” laboratoriyasının elmi işçisi Məmmədyarova Xədicə Nizami qızı “Zərif üzvi sintez” laboratoriyasına böyük elmi işçi vəzifəsinə seçilmişdir.

AMEA Aşqarlar Kimyası İnstitutu elmi şurasının 07 yanvar 2022-ci il tarixli iclasında keçirilmiş müsabiqə nəticəsində “Yağlayıcı-soyuducu kompozisiyalar” laboratoriyasının böyük laborantı Behbudova Həcər Zöhrab qızı həmin laboratoriyaya kiçik elmi işçi vəzifəsinə seçilmişdir.

 

 

PAYLAŞ