Təşəkkür məktubu

2463

file:///C:/Users/PC202/Downloads/Farzaliyev.pdf

N 2244/01-16-55

21/02/2018

Fərzəliyev Vaqif Məcid oğlu

AMEA-nın həqiqi üzvü

AMEA Aşqarlar Kimyası İnstitutunun direkt

 

Hörmətli professor Fərzəliyev,

YUNESKO-nun  təşəbbüsü ilə  7-9 fevral tarixində keçirilmiş Ivane Cavaxişvili adına Tbilisi Dövlət  Universitetinin (TDU) 100 illiyi münasibətilə bizi təbrik etdiyinizə görə universitet ictimaiyyəti adından Sizə dərin minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm.

Eyni  zamanda Sizi universitetimiz və ölkəmizin bu gözəl bayramında iştirakınıza nail olmaq  mənim üçün şərəf və zövq idi. Sizin tədbirdə iştirakınız əməkdaşlığımız, qarşılıqlı maraqlarımız və gələcək üçün ümumi perspektivlər haqqında bir  bəyanat idi.

Bununla yanaşı Sizə hədiyyəniz üçün də təşəkkür etmək istəyirəm. Sizi əmin edə bilərəm ki, o,TSU Muzeyində  universitetin 100 illiyi şərəfinə düzülmüş digər hədiyyələrlə yanaşı xüsusi yer tutacaq.

Nəhayət, ümid edirəm ki, Sizin TDU-nun beynəlmiləlləşdirilməsinə verdiyiniz töhfə  universitet ictimaiyyəti üçün faydalı olan birgə layihələr və çoxsaylı fəaliyyətlər gətirəcək  daha sıx əməkdaşlıqda  davam və inkişaf edəcək.

Hörmətlə,

Dr. Georgi Şarvaşidze

Rektor

 

 

 

 

 

 

PAYLAŞ