Patents

PATENTS OF COLLABORATORS OF THE INSTITUTE
(2015-2017)

2017

İ 2017 0014 “Gücləndirilmiş avtotraktor dizelləri üçün motor yağı” Cavadova Həqiqət Əliəşrəf qızı,Ramazanova Yulduz Böyükağa qızı,Məmmədova Afayət Xəlil qızı, Hüseynova Azadə Əbdülhüseyn qızı,Yusifzadə Gülşən Qalib qızı, Dadaşova Təranə Adil qızı

İ 2017 0015 “Gəmi dizelləri üçün motor yağı” Cavadova Həqiqət Əliəşrəf qızı, Ramazanova Yulduz Böyükağa qızı, Hüseynova Azadə Əbdülhüseyn qızı, Şamilzadə Tamilla İsrafil qızı, Yusifzadə Gülşən Qalib qızı, Dadaşova Təranə Adil qızı

İ 2017 0047 “Motor yağlarına çoxfunksiyalı alkilfenolyat aşqarının alınma üsulu”Kazımzadə Əli Kazım oğlu, Nağıyeva Elmira Əli qızı, Fərzəliyev Vaqif Məcid oğlu, Qədirov Əli Əşrəf oğlu, Əliyeva Mahizər Nəcəf qızı, Abdullayev Bəylər İbrahim oğlu, Məmmədova Rəhilə Əmiraslan qızı, Nəsirova Sahilə İkram qızı, Məmmədyarova Xədicə Nizami qızı, Dadaşova Təranə Adil qızı

İ 2017 0048 “Poladın korroziya inhibitorunun alınma üsulu” Ağayev Əmirçoban Nəsir oğlu, Sadıxov Kamil ismayıl oğlu, Vəliyeva Səadət Mövsüm qızı, Zeynalova Nərgiz Nəsib qızı, Güləliyev İkram Cənətəli oğlu

İ 2017 0062 “1-fenil-1,1-bis-(tridesiloksikarbonilmetiltio)-etan sürtgü yağlarına mühafizəedici aşqar kimi” Sərdarova Səbirə Əbdüləli qızı, Osmanova Səbiyyə Fərhad qızı, Məmmədov Fikrət Ələsgər oğlu, Qurbanov Ataş Vahid oğlu, Əliyev Şahmərdan Ramazan oğlu, Babayi Rəna Mirzəli qızı

2016

İ 2016 0016 “Motor yağlarına çoxfunksiyalı aşqarların alınma üsulu” Məmmədova Afayət Xəlil qızı, Kazımzadə Əli Kazım oğlu, Nağıyeva Elmira Əli qızı, Abdullayev Bəylər İbrahim oğlu, Nəsirova Sahilə İkram qızı

İ 2016 0017 “Sürtkü yağlarına polifunksional aşqarın alınma üsulu” Fərzəliyev Vaqif Məcid oğlu, Kazımzadə Əli Kazım oğlu, Nağıyeva Elmira Əli qızı, Məmmədova Afayət Xəlil qızı, Məmmədova Rəhilə Əmiraslan qızı, Nəsirova Sahilə İkram qızı

İ 2016 0018 “Bis-(morfolilmetil) sulfid sürtkü yağlarına mühafizəedici aşqar kimi” Fərzəliyev Vaqif Məcid oğlu, Əliyev Şahmərdan Ramazan oğlu,Babayi Rəna Mirzəli qızı, Quliyeva Qaratel Məhərrəm qızı

İ 2016 0019 “γ-Aroksi-β-tiosianato-propil-fenilsulfidlər sürtkü yağlarına çoxfunksiyalı aşqar kimi” Fərzəliyev Vaqif Məcid oğlu, Musayeva Bella İskəndər qızı, Səfərova Mehparə Rəsul qızı, Mustafayev Kamil Nazim oğlu

İ 2016 0020 “Transmissiya yağı” Səfərova Mehparə Rəsul qızı, Musayeva Bella İskəndər qızı, Qəhrəmanova Qəribə Abbasəli qızı, Novotorjina Nelya Nikolayevna

İ 2016 0021 “Teplovoz və sənaye dizelləri üçün motor yağı” Fərzəliyev Vagif Məcid oğlu, Cavadova Həqiqət Əliəşrəf qizi, Ramazanova Yulduz BöyükAğa qizi, Nagiyeva Elmira Əli qizi, Şamilzadə Tamilla İsrafil qizi, Cavadova Elmira Mehdi qızı

İ 2016 0022 “Bitki yağlarının transefirləşmə reaksiyası qarışığından qliserinin ayrılmasüı üsulu” Mövsümzadə Mirzə Məmməd oğlu, Əhmədov İdris Məcid oğlu, Mahmudova Lalə Rafiq qızı, Əliyev Nüsrət Abbas oğlu, Eyvazova İradə Malik qızı

İ 2016 0023 “Teplovoz və sənaye dizelləri üçün motor yağı” Cavadova Həqiqət Əliəşrəf qızı, Əfəndiyeva Xuraman Qədir qızı, Məmmədova Afayət Xəlil qızı, Kazımzadə Əlı Kazım oğlu, Şamilzadə Tamilla İsrafil qızı, İsmayılov İnqilab Paşa oğlu, Hüseynova Azadə Əbdülhüseyn qızı

İ 2016 0024 “Gəmi, teplovoz və stasionar dizellər üçün motor yağı” Cavadova Həqiqət Əliəşrəf qızı, Əfəndiyeva Xuraman Qədir qızı, Nağıyeva Elmira Əli qızı, Abdullayev Bəylər İbrahim oğlu, İsmayılov İnqilab Paşa oğlu, Məhərrəmova Zəkiyyə Kamil qızı, Yusifzadə Gülşən Qalib qızı

İ 2016 0036 “Neft məhsullarının buxarlanmasının qarşısını alan reaqent” Əhmədov Ələddin İslam oğlu, Həsənova Elnarə İsmət qızi, Həmidova Ceyhun Şəfayət qızı, İsakov Elxan Urşan oğlu

İ 2016 0037 “Sürtkü yağı kompozisiyası” Fərzəliyev Vagif Məcid oğlu, Qədirov Əli Əşrəf oğlu, Kazımzadə Əli Kazım oğlu, Nəsirova Sahilə İkram qızı

İ 2016 0056 “2-Pentanamidoetilpentanoat yağlayıcı-soyuducu mayelərə fungisid aşqar kimi” Məmmədova Pərvin Şamxal qızı, Əliyeva Həyat Şmidt qızı, Məhərrəmov Məhərrəm Nəcəf oğlu, Babayev Elbəy Rasim oğlu, Sultanova Südabə Əli qızı, Qarazadə Xatirə Agacəlil qızı, Bayramova Zərnişan Eldar qızı, Lütfəliyev Adil Həsən oğlu

İ 2016 0057 “Yük avtomobilləri üçün transmissiya yağı” Fərzəliyev Vaqif Məcid oğlu, Musayeva Bella İskəndər qızı, Səfərova Mehparə Rəsul qızı, İsmayılov İnqilab Paşa oğlu

İ 2016 0058 “4-merkaptometil-2-6-diüçlübutilfenol sürtkü yağlarına antimikrob aşqar kimi” Fərzəliyev Vaqif Məcid oğlu, Əliyev Şahmərdan Ramazan oğlu, Babayi Rəna Mirzəli qızı, Quliyeva Qaratel Məhərrəm qızı

İ 2016 0093 “Yağlayıcı-soyuducu mayelərə antimikrob aşqar” Məmmədov Sabir Əhməd oğlu, Şahgəldiyeva Leyla Mais qızı, Ladoxina Nina Petrovna, Fətəlizadə Frəngiz Ağasəf qızı, Əliyev Eldar Yusif oğlu, Abbasova Şəfəq Bəhrəm qızı

İ 2016 0094 “Diizopropilditiofosfat turşusunun β-(etoksitio-karboniltio)etil efiri transmissiya yağlarına çoxfunksiyalı aşqar kimi” Mustafayev Nazim Pirməmməd oğlu, Musayeva Bella İsgəndər qızı, Novotorjina Nelya Nikolayevna,  Qəhrəmanova Qəribə Abbasəli qızı, İsmayılov İnqilab Paşa oğlu

İ 2016 0098 “Diizopropilditiofosfat turşusunun 2[(butiltio)tiokarboniltio]etil efiri sürtkü yağlarına siyrilməyə qarşı aşqar kimi” Mustafayev Nazim Pirməmməd oğlu, Musayeva Bella İsgəndər qızı, Novotorjina Nelya Nikolayevna, Mustafayev Kamil Nazim oğlu, İsmayılov İnqilab Paşa oğlu

İ 2016 0099 “Bis-[2-N-metil-anilinometilen-4-nonilfenol]sulfid yanacaqlara oksidləşməyə qarşı aşqar kimi” Mövsümzadə Mirzə Məmməd oğlu, Əliyev Nüsrət Abbas oğlu, Sultanova Natavan Rəsul qızı, Mahmudova Lalə Rafiq qızı, Rzayeva İradə Əli qızı

İ 2016 0095 “1-alliloksi-2-piperidinmetoksietan sürtkü yağlarına antimikrob aşqar kimi” Məmmədova Pərvin Şamxal qızı, Əlimərdanov Hafiz Mütəllim oğlu, Əliyeva Həyat Şmidt qızı, Sultanova Züleyxa Qulu qızı, Babayev Nicat Rasim oğlu, Quliyeva Dilarə Məmmədqızı

İ 2016 0097 “4-Morfolilmetiltiometil-2,6-diüçlübutilfenol sürtkü yağlarına mühafizəedici aşqar kimi” Fərzəliyev Vaqif Məcid oğlu, Əliyev Şahmərdan Ramazan oğlu, Babayi Rəna Mirəzli qızı, Quliyeva Qaratel Məhərrəm qızı

İ 2016 0096 “Benziliden-bis-alkilksantogenatlar sürtkü yağlarına siyrilməyə qarşı aşqar kimi” Mustafayev Nazim Pirməmməd oğlu, Mustafayev Kamil Nazim oğlu, Musayeva Bella İsgəndər qızı, Novotorjina Nelya Nikolayevna,Mustafayev Kamil Nazim oğlu, İsmayılov İnqilab Paşa oğlu

İ 2016 0120 “İtiyerişli avtotraktor və stasionar dizellər üçün motor yağı” Cavadova Həqiqət Əşrəf qızı, Ramazanova Yulduz Böyükağa qızı, Məmmədova Afayət Xəlil qızı, Şamilzadə Tamilla İsrafil qızı, Yusifzadə Gülşən Qalib qızı, Yusifova Aida Rafiq qızı

İ 2016 0121 “Gücləndirilmiş gəmi dizelləri üçün motor yağı” Cavadova Həqiqət Əşrəf qızı, Ramazanova Yulduz Böyükağa qızı, Fərzəliyev Vaqif Məcid oğlu, Nağıyeva Elmira Əli qızı, Dadaşova Təranə Adil qızı, Məhərrəmova Zəkiyyə Kamil qızı

2015

İ 2015 0022 “Heksen-1, ditsiklopentadien və butilmetakrilatın üçqat birgə polimeri neft yağlarına özlülük aşqarı kimi” Əhmədov Ələddin İslam oğlu, Həmidova Ceyhun Şəfayət qızı, İsakov Elxan Urşan oğlu, Adıgözəlova Fəridəxanım Cahangir qızı, Əsgərova Xatirə Ələddin qızı, Talışova Natəvan Əziz qızı

İ 2015 0023 “Desilmetakrilatın o-allilfenolla birgə polimeri neft yağlarına özlülük aşqarı kimi” Əhmədov Ələddin İslam oğlu, Həsənova Elnarə İsmət qızı, Həmidova Ceyhun Şəfayət qızı, İsakov Elxan Urşan oğlu, İsmayılova Nelufər Camal qızı

İ 2015 0021 “Sürtkü yağlarına kükürdsaxlayan çoxfunksiyalı aşqarın alınma üsulu” Kazımzadə Əli Kazım oğlu, Nağıyeva Elmira Əli qızı, Məmmədova Afayət Xəlil qızı, Məmmədova Rəhilə Əmiraslan qızı, Nəsirova Sahilə İkram qızı

İ 2015 0051 “Alkilfenolun alınma üsulu” Həsənov Davud Güləli oğlu, Həmidova Ceyhun Şəfayət qızı, Hüseynova Nərgiz Cənnət qızı, Rəfizadə Rəhilə Nəsib qızı

İ 2015 0052 “Universal transmissiya yağı” Mustafayev Nazim Pirməmməd oğlu, Novotorjina Nelya Nikoloyevna, Musayeva Bella İskəndər qızı, İsmayılov İnqilab Paşa oğlu, Zülfüqarov Elman Əbdüləli oğlu

İ 2015 0053 “Kalsium oliqoalkilfenolsulfonat sürtkü yağlarına çoxfunksiyalı aşqar kimi” Əhmədov Ələddin İslam oğlu, Talışova Natəvan Əziz qızı, Ağayev Əmirçoban Nəsir oğlu, Həmidova Ceyhun Şəfayət qızı, İsakov Elxan Urşan oğlu, Musayeva Minaxanım Ənvər qızı

İ 2015 0054 “Di(heksiltio)-benzoilmetan motor yağlarına çoxfunksiyalı aşqar kimi” Sərdarova Sabirə Əbdüləli qızı, Osmanova Səbiyə Fərhad qızı, Abdullayev Bəylər İbrahim oğlu, Kazımov Vəli Mustafa oğlu, Məmmədov Fikrət Ələsgər oğlu

İ 2015 0075 “Gəmi dizelləri üçün motor yağları” Cavadova Həqiqət Əliəşrəf qızı, Fərzəliyev Vaqif  Məcid oğlu, Ramazanova Yulduz Böyük Ağa qızı, Məmmədova Afayət Xəlil qızı, Hüseynova Azadə Əbdülhüseyn qızı, Cavadova Elmira Mehdi qızı, Yusifova Aida Rafiq qızı

İ 2015 0073 “Yüksək gücləndirilmiş avtotraktor dizelləri üçün motor yağları” Cavadova Həqiqət  Əliəşrəf qızı, Əfəndiyeva Xuraman Qədir qızı, Məmmədova Afayət Xəlil qızı, Abdullayev Bəylər İbrahim oğlu, Məhərrəmova Zəkiyə Kamil qızı, Yusifzadə Gülşən Qalib qızı

İ 2015 0076 “Bitki yağlarının transefirləşmə reaksiyası üçün katalizatorun alınması” Mövsümzadə Mirzə Məmməd oğlu, Əhmədov İdris Məcid oğlu, Mahmudova Lalə Rafiq qızı, Əliyev Nüsrət Abbas oğlu, Eyvazova İradə Malik qızı

İ 2015 0074 “Sürtkü yağlarına çoxfunksiyalı polimer aşqarın alınma üsulu” Əhmədov Ələddin İslam oğlu, Nəzərov Rövşən Hafiz oğlu, İsakov Elxan Urşan oğlu, Həmidova Ceyhun Şəfayət qızı, Adıgözəlova Fəridəxanım Cahangir qızı, İsmayılova Nelufər Camal qızı