Seminars and Conferences

Conference and scientific seminars hold in 2022

On June 1-2, 2022, the Republican Scientific Conference “Organic substances for various purposes and composite materials”, dedicated to the 110th anniversary of the birth of an outstanding scientist in the field of organic chemistry, petrochemistry and oil refining, academician of the Academy of Sciences of Azerbaijan, who founded the chemistry of additives to lubricants, fuels and special fluids in the former USSR, laureate of the State Prize of Azerbaijan and twice of the USSR, Honored Scientist, Doctor of Science  in Chemistry, Professor, Founder and First Director of the Institute of Chemistry of Additives of ANAS Ali Musa oglu Guliyev was held at the Institute.

В работе конференции приняли участие 191 специалиста из академических и отраслевых институтов и учреждений Министерства образования, в итоге 77 из 145 докладов научной программы были заслушаны в виде устных докладов, продемонстрировано 68 стендовых докладов.

The conference was attended by 191 experts from academic and industrial institutes and institutes of the Ministry of Education. As a result, 77 of 145 reports of the scientific program were heard as oral reports, 68 poster reports were presented.

Scientific seminars

 1. 27 yanvar 2022-ci il, elmi işçi Eldar Əliyev “Naftalanın təmizlənmə texnologiyası” (Protokol №1)
 2. 17 fevral 2022-ci il, mütəxəssis Rafiq Əsədov “Web of science, Scobus bazalarına daxil olan nüfuzlu beynəlxalq jurnallarda məqalə çap etdirilməsi qaydaları və üsulları (Protokol №2)
 3. 16 mart 2022-ci il, aparıcı elmi işçi, k.ü.f.d. Nəzər Nəzərov “Kondensləşmə reaksiyaları haqqında” (Protokol №3)
 4. 14 aprel 2022-ci il, aparıcı elmi işçi, k.ü.f.d. Sevinc Qocayeva “Nano texnologiyanın əhəmiyyəti və tətbiqi” (Protokol №4)
 5. 16 may 2022-ci il, “Zərif üzvi sintez” laboratoriyasının müdiri, k.ü.f.d. Sevgili Məmmədova “Kaskad reaksiyalar əsasında heterotsiklik birləşmələrin sintezi” (Protokol №5)
 6. 30 iyun 2022-ci il, AKİ-nin icraçı direktoru, k.e.d., dosent Əfsun Sucayev “Qlobal xəstəliklərə qarşı enzim- izo-enzim inhibitorlarının yaradılması” (Protokol №6)
 7. 08 iyul 2022-ci il, AKİ-nin icraçı direktoru, k.e.d., dosent Əfsun Sucayev “Elmmetrik bazalar və afademik sosial şəbəkələrdən istifadə qaydaları” (Protokol №7)
 8. 29 sentyabr 2022-ci il, AKİ-nin icraçı direktoru, k.e.d., dosent Əfsun Sucayev “Dissertasiya işlərinin yazılması və müdafiəsi sahəsində yeniliklər” (Protokol №8)
 9. 12 oktyabr 2022-ci il, elmi işci Ulduz Cəfərova “Patoloji proseslərə qarşı molekulda heteroatom və müxtəlif funksional qrup saxlayan yeni dərman maddələrin sintezi, molekulyar və klinik tədqiqi” (Protokol №9)
 10. 26 oktyabr 2022-ci il, elmi işçi Təranə İbrahimova “Микробиологический синтез в топливах” (Protokol №10)
 11. 13 dekabr 2022-ci il, elmi işçi Kəmalə Əsgərova “Azərbaycanda radiasiya” (Protokol №11)

 

Scientific seminars hold in 2021 

 1. 16 fevral 2021-ci il, k.e.i. Ulduz Cəfərova “Bədxassəli şişlərin müalicəsində dərman terapiyasının son nailiyyətləri və çətinlikləri” (Protokol №1)
 2. 02 aprel 2021-ci il, mütəxəssis Rafiq Əsədov “Emmetrik bazalar və akademik sosial şəbəkələrdən istifadə qaydaları” (Protokol №2)
 3. 30 iyun 2021-ci il, Atatürk Universitetinin “Biokimya” laboratoriyasının rəhbəri, professor, doktor İlhami Gülçin “Qlobal bazı xastalıklar ile ilintili metobolik enzimleri inhibe eden yeni nesil inhibitorların komporativ etkileri”(ZOOM proqramı) (Protokol №3)
 4. 13 oktyabr 2021-ci il, Nizami Gəncəvinin 880 illik yubileyinə həsr olunmuş seminarda Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutunun əməkdaşları (ZOOM proqramı) (Protokol №4):
 5. Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Zəhra Allahverdiyeva “Nizami Gəncəvinin nəsil şəçərəsi və həyatı”
 6. Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru,Təhminə Bədəlova “Xosrov Və Şirin poemasında Azərbaycan Atabəyləri ”
 7. 18 oktyabr 2021-ci il, k.e.i. Mənsurə Nüseynova “Molekulyar doskinq” (Protokol №5)
 8. 09 dekabr 2021-ci il, elmi işçi Kəmalə Əsgərova “İşlənmiş təyyarə mühərrik yağlarının istifadə sahələri və onların regenerasiyası” (Protokol №6)

 

Scientific seminars hold in 2020

 1. 22 yanvar 2020-ci il, k.e.i. İsmayılova Günay “Dietilditiokarbamin turşusunun efirləri və yağlayıcılıq xassələri” (Protokol 1)
 2. 11 fevral 2020-ci il, k.ü.f.d., a.e.i. Şahgəldiyeva Leyla “Производные гетарилсульфамидов в создании новых биологических препаратов с заданными свойствами” (Protokol 2)

 

Scientific seminars hold in 2019 

 1. January 22, 2019,  Ibrahimova Tarana “Oil Biodestructors” (protocol No.1)
 2. February 14, 2019, Safarova Leyla “Amino and alkoxymethyl derivatives of benzoalkoxy-2-thiones and their protective properties” (protocol No.2)
 3. February 21, 2019, PhD student Aliyeva Lamiya “Three-component condensation of arylsulfamides from oxo- and active hydrogen-containing compounds and their transformations” (protocol No.3)
 4. March 06, 2019, scientific associate  Mammadyarova Khadija “Nitrogen and sulfur-containing multifunctional alkylphenolate additives” (protocol No. 4)
 5. June 19, 2019, Dr.Sc., Prof. Javadova Agigat “Alternative Petroleum Products” (protocol No. 5)
 6.  June 24, 2019, PhD, Assoc.Prof. Sujayev Afsun “About the new rules for awarding academic degrees and academic ranks” (protocol No.6)
 7. November 26, 2019, PhD, Assoc.Prof. Kahramanova Gariba “The Use of  New  Organic and Inorganic Sulfur-Containing Compounds as an Additive to Lubricants” (protocol No.7)

 

Scientific seminars hold in 2018

 1. January 17, 2018, Asadov Rafik “About the Web of Science search engine” (protocol No.1)
 2. January 23, 2018, PhD, Abbasov Mirgadir “Instruments used in the analytical laboratory” (protocol No.2)
 3. February 22, 2018, Dr.Sc., Prof. Javadova Agigat “The Current State of Lubricating Oils” (protocol No.3)
 4. March 29, 2018, scientific associate Mammadova Rahima “Protective additives for lubricating oils” (protocol No. 4)
 5. May 08, 2018, Dr.Sc., Prof. Ahmedov Idris “Synthesis and a new strategy for the asymmetric synthesis of the first chiral acid” (protocol No.5)
 6. April 12, 2018, scientific associate Mammadyarova Khadija “Multifunctional additives for motor oils” (protocol No. 6)
 7. April 19, 2018, scientific associate Osmanova Sabiya “New sulfur and nitrogen-containing derivatives of acetophenone” (protocol No.7)
 8. June 07, 2018, PhD, Senior Researcher Seyidov Miryagub “The Role of Intellectual Property in the Innovative Development of the Country” (protocol No.8)
 9. September 20, 2018, scientific associate  Ismayilov Ingilab “Anti-wear and extreme pressure properties of lubricating oils and methods for their determination” (protocol No. 9)
 10. October 25, 2018, Leading Researcher, Assoc.Prof.Sujayev Afsun and Head of the Department of Engineering Chemistry of Baku Engineering University, Ph.D Yusif Abdullayev “Theoretical and experimental study of the synthesis of triazin-2-thions by three-component condensation by use of computer calculations” (protocol No.10)
 11. December 11, 2018, academician Majidov Ajdar “Nuclear Magnetic Resonance” (protocol No.11)

 

Scientific seminars hold in 2017

 1. February 20, 2017, PhD, Assoc. Prof. Isakov Elkhan “Modern Aspects of the Synthesis of Polymer Additives” (protocol No.1)
 2. March 07, 2017, D.Sci.Prof. Mammadov Sabir “Synthesis of N-alkyl sulfamides based on the reaction of chloramines with unsaturated compounds” (protocol No.2)
 3. March 16, 2017, PhD, Eyvazova Irada “EU Framework Program 2014-2020 for Research and Innovation” (protocol No.3)
 4. March 31, 2017, PhD, Assoc.Prof. Aliyeva Hayat “Methods for the assessment and regeneration of biostability of cutting fluids (protocol No.4)
 5. April 06, 2017, junior researcher Ismayilova Gunay “Synthesis of derivatives of xanthate with glycerin and use as an additive” (protocol No.5)
 6. May 02, 2017, scientific associate Mahmudova Lala “Recent scientific and technological achievements in the field of fuel additives” (protocol No.6)
 7. May 19, 2017, PhD, Abdullaev Yusif “A look through computer chemistry at the synthesis of polysubstituted imidazole” (protocol No.7)
 8. May 25, 2017, PhD, Assoc.Prof. Hamidova Jeyhun “Practical application and prospects of inertors in the polymerization process” (protocol No. 8)
 9.  July 06, 2017, scientific associate Kahramanova Konul “The influence of various associates of microorganisms on individual fractions of oil” (protocol No.9)
 10. September 28, 2017, PhD Kazimov Veli “Aromaticity, substitution reactions in aromatic compounds and factors influencing them” (protocol No.10)
 11. October 24, 2017, PhD, Assoc.Prof. Sujayev Afsun “Synthesis and study of some phraseological compounds” (protocol No.11)
 12. December 14, 2017, D. Sc., Acad. Mejidov Ajdar “Nuclear Magnetic Resonance” (protocol No.12)

 

Scientific seminars hold in 2016

 1. March 02, 2016, junior researcher Nazarov Nazar: “The synthesis of certain cyclic thiocarbamides and the study of their transformations” (protocol No.1)
 2. April 05, 2016, PhD, Assoc. Prof.Mammadova Afayat: “Heteroatom-containing multifunctional alkylphenolate additives” (protocol No.2)
 3. April 19, 2016, D.Sc.in Chemistry, Prof. Mammadov Sabir: “Recent scientific and technological achievements in the field of synthesis, research and use of physiologically active substances” (protocol No. 3)
 4. May 03, 2016, D.Sc. in Technical Sciences, Prof. Agayev Amirchoban: “Environmentally friendly methods for the synthesis of multifunctional alkylarylsulfonates of various origin and structure and their use in creating modern additive packages” (protocol No.4)
 5. May 18, 2016, PhD, senior researcher Abbasova Malakhat: “Recent scientific achievements in the field of biodegradation, biodegradation of oil products and their protection with biocidal additives” (protocol No.5)
 6.  June 07, 2016, D.Sc. in Technical Sciences, Prof. Javadova Agigat: “Lubricating compositions of engine oils for various purposes” (protocol No.6)
 7. June 23, 2016, PhD, Assoc. Prof.Efendiyeva Khuraman: “Recent scientific and technological news in the field of creation and use of antiwear and extreme pressure additives” (protocol No.7)
 8. September 21, 2016, PhD, senior researcher Mirzoyeva Mziya: “The technical and economic state of the problem of corrosion and the protection of metals from corrosion” (protocol No.8)
 9. December 20, 2016, D.Sc. in Technical Sciences, Prof. Javadova Agigat: “Neft Dashlari-60 years” (protocol No. 9)

 

Conference and scientific seminars hold in 2015

On October 13-14, 2015, the Republican Scientific Conference “Lubricants, Fuels, Special Liquids, Additives and Reagents”, dedicated to the 50th anniversary of the Institute, organized by the Department of Chemical Sciences of ANAS and the Institute, was held at  academician A.M.Guliyev Institute of Chemistry of Additives of ANAS.

The conference was attended by 199 experts from academic and industrial institutes and institutes of the Ministry of Education: Institute of Chemistry of Additives of ANAS (ICA) – 115, Institute of Petrochemical Processes of ANAS (IPP) – 42 and Institute of Polymer Materials ANAS (IPM) -10, Institute of Catalysis and Inorganic Chemistry of ANAS (ICIC) – 4, Nakhchivan Branch of ANAS – the Ganja Branch (GB) of ANAS -2, Sheki Regional Scientific Center of ANAS -1, Baku State University (BSU) -2, Azerbaijan State Oil Academy (ASOA) – 2, Institute of Geotechnological Processes of Oil and Gas of the Azerbaijan State Oil Academy -2, Sumgait State University (SSU) -2, Azerbaijan State Pedagogical University (ASPU) – 7, Institute of Oil and Gas Research of  SOCAR-2, State Institution of SOCAR Azerkimya PU – 2, scientific and production center “Olefin” – 4 per.

As a result, 65 out of 115 reports of the scientific program were heard as oral reports, 50 poster reports were presented.

Scientific seminars

 1. February 10, 2015, Ph.D., Assoc.Prof. Musayeva Bella: “Brake fluids” (protocol No.1)
 2. February 25, 2015, Ph.D., Jafarova Tarana: “Scope of protection of patents for chemical substances and their legal defence” (protocol No.2)
 3. March 17, 2015, senior technician Novruzov Farid: “Application of spectral analysis methods in the study of the composition and structure of organic compounds” (protocol No.3)
 4. April 14, 2015, Ph.D., Assoc.Prof. Hasanova Elnara: “Synthesis of copolymers based on allyl monomers and their study” (protocol No.4)
 5. May 13, 2015, doctoral student Abdullayeva Leyla: “Alkylation of polystyrene with hexane-1 oligomer”; junior researcher Mammadyarova Khadija: “Synthesis and study of the modification of alkylphenolate additives to motor oils”; junior researcher Osmanova Sabia: “Synthesis and study of 1,1-bis- (hydroxycarbonylmethylthio)-arylethane esters as additives to lubricating oils”; junior researcher Maharramova Gunel: “Synthesis and antioxidant properties of certain hexahydro-1,3,5-triazines”; junior researcher Rahimova Aysel: “Biodegradation, antimicrobial, antioxidant and anticorrosive additives in oil and oil products” (protocol No.5)
 6. June 02, 2015, Ph.D., Javadova Elmira: “Classification of motor oils” (protocol No.6)
 7. September 15, 2015, Ph.D., Assoc. Prof. Nabiyev Oruj: “Azidomethylamines” (protocol No.7)
 8. September 29, 2015, dissertator Ibrahimova Tarana: “Phytoremediation” (protocol No.8)
 9. October 20, 2015, Ph.D., Kadirov Ali: “Aviation oils for gas turbine engines and inhibitors to them” (protocol No.9)
 10. November 03, 2015, Ph.D., Assoc.Prof. Rzayeva Irada: “Antioxidant properties of certain sulfur-containing compounds” (protocol No.10)

 

Conference hold in 2012

On June 12-14, 2012, the Republican Scientific Conference “Additives and Reagents improving quality of materials and protecting them”, dedicated to the 100th anniversary of the birth of an outstanding scientist in the field of organic chemistry, petrochemistry and oil refining, academician of the Academy of Sciences of Azerbaijan, who founded the chemistry of additives to lubricants, fuels and special fluids in the former USSR, laureate of the State Prize of Azerbaijan and twice of the USSR, Honored Scientist, Doctor of Science  in Chemistry, Professor, Founder and First Director of the Institute of Chemistry of Additives of ANAS Ali Musa oglu Guliyev was held at the Institute.

The conference was attended by 228 experts from academic and industrial institutes and institutes of the Ministry of Education. The Institute of Chemistry of Additives of ANAS (ICA) – 110, Institute of Petrochemical Processes of ANAS (IPP) – 70 and Institute of Polymer Materials ANAS (IPM) -20  participated in a large group. Institute of Catalysis and Inorganic Chemistry of ANAS (ICIC) – 5,  the Nakhchivan Branch of ANAS – 2,  the Ganja Branch (GB) of ANAS -1, , Baku State University (BSU) -6, Azerbaijan State Oil Academy(ASOA) -2,  Ganja state University(GSU) – 1, Azerbaijan Technological University (Ganja) – 1,  Sumgait State University (SSU) – 2, Azerbaijan Technical University (ATU) – 1, Institute of Geotechnological Processes of Oil and Gas of the Azerbaijan State Oil Academy -2, Institute of Oil and Gas Research of  SOCAR-6 also attended the event.

As a result, 109 of 141 reports of the scientific program were heard as oral reports, 32 poster reports were presented.