Akademik V.M.Fərzəliyev keyfiyyət Diplomu və qızıl medalla təltif edilmişdir.

1207
Vаqif Məcid оğlu Fərzəliyev Direktor, АMEА-nın həqiqi üzvü, k.e.d., prоf., əməkdar elm xadimi
Vаqif Məcid оğlu Fərzəliyev Direktor, АMEА-nın həqiqi üzvü, k.e.d., prоf., əməkdar elm xadimi

x2Kimya sahəsində dünya miqyasında tanınmış alim, akademik Ə.M.Quliyev adına Aşqarlar Kimyası İnstitutunun direktoru akademik V.M.Fərzəliyev 2013-cü ilin mart ayında yüksək keyfiyyətli peşəkar fəaliyyəti, sürtkü yağları, yanacaqlar və xüsusi mayelərin xassələrini yaxşılaşdıran müxtəlif funksional təsirli aşqarların məqsədyönlü sintezi və tədqiqi sahəsində apardığı fundamental tədqiqatlara görə Avropa Birliyinin Elmi-Sənaye Palatası tərəfindən Avropa Birliyinin ən nüfuzlu mükafatlarından biri olan Keyfiyyət Diplomu və qızıl medalla təltif edilmişdir.

PAYLAŞ