AMEA-nın Təcrübə-Sənaye Zavodunda görüş keçirildi

3384

Akademik Ə.Quliyev adına Aşqarlar Kimyası İnstitutunun rəhbərliyi 05 dekabr 2016-cı il tarixində AMEA-nın Təcrübə-Sənaye Zavodunda keçirilmiş görüşdə zavod mühəndisləri ilə respublikanın sürtkü materiallarına olan təlabatının ödənilməsinə dair fikir mübadiləsi aparmışdır.

SHARE