Home ABOUT INSTITUTE Şöbələr və Laboratoriyalar

Şöbələr və Laboratoriyalar

Şöbələr

1.Ümumi şöbə
Şöbə müdiri, İsgəndərova Xatirə Məmmədhüseyn qızı

2.Xüsusi şöbə
Şöbə müdiri, Hüseynova Xanım Ağahüseyn qızı

3.Standartlaşdırma şöbəsi
Şöbə müdiri, Mirsəlimova Nailə Ağahəsən qızı
İnstitutda işlənib hazırlanmış yeni aşqarlar, yağlar, yağlayıcı-soyuducu mayelər
və aşqar kompozisiyaları üçün texniki sənədlərin hazırlanması

4. Kadrlar şöbəsi
Şöbə müdiri, Məmmədova Rəfiqə İbrahim qızı

5. İctimaiyyətlə əlaqələr şöbəsi
Şöbə müdiri, Eyvazova İradə Malik qızı

6. Təhsil şöbəsi
Şöbə müdiri, Nəcəfova Raya Əli qızı

Motor-sınaq stansiyası
Rəis, Abdullayev Bəylər İbrahim oğlu

İnstitutda işlənib hazırlanmış aşqar, yağ, yağlayıcı-soyuducu maye və yanacaqların fiziki-kimyəvi, istismar xassələrinin tədqiqi və istismar sınaqlarının aparılması

«Aşqar» Təcrübi İstehsalı ilə Xüsusi Texnoloji Büro
Direktor, tex.ü.f.d., əməkdar mühəndis Kərimov Kamal

İnstitutun elmi-tədqiqat işlərinin sənayeyə tətbiqi üçün proseslərin texnologiyasının işlənib başa çatdırılması və yeni yaradılmış aşqarların, sürtkülərin, sürtkü yağlarının və s. məhsulların sənaye istehsalı təşkil olunana qədər xalq təsərrüfatının bu məhsullara tələbatını təmin etmək üçün təcrübi-sənaye miqyasında istehsalının həyata keçirilməsi.